Рись

Фольклористи — не злодії
Ірина Данилейко

Подкаст
Ріж Вірьовку

Про подкаст

Гостя випуску — Ірина Данилейко, дослідниця, етномузикологиня, співачка, учасниця проєкту "ЕГЕ-films", керівниця гурту "Михайлове чудо". Від неї ви почуєте про:

  • сни, які стають реальністю
  • сміливість фольклористів
  • експедиції за слідами Малинки
  • поєднання традиційної музики з іншими музичними жанрами та мистецтвами
  • те, як навчитись співати традиційних пісень

Дослухайте до кінця, щоб почути рідкісний запис русальної пісні з Гавронщини (Київщина), яку також опубліковано на одноіменному диску "Рано-рано да зійду на гору" (1 випуск).

Питальник для експедицій: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Petnomuz_2015_10_12

ЕГЕ-films: https://www.youtube.com/channel/UCLz_1Kb6_506flP-wVTsJqA

Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду.

Дякуємо Данилу Данилейку і студії PRO REC за допомогу із записом.

Для створення музичної заставки подкасту використано семпл рогу з запису танцю "Крутях" від Якова Любежанина, с. Деревок Любешівскогор-ну. Автор запису — Олекса Ошуркевич.